Tuesday, 14 June 2016

Ramadhan Bersama promosi Trigona Power Farm

10 Jun 2016 
...................


Kami telah menuai MADU KELULUT dari Ladang Pilot JBEES kali 4 .

Tuai Asas pada 10 Jun 2016  adalah 4.7 kilo sahaja dari pada 10 Koloni Itama .

Perkiraan dalam penyusunan ladang masih belum dapat aggresif kerana kira purata 470gram/ 1 koloni. Kami anggarkan pada 700 gram - 1000 gram untuk 1 koloni yang aktif . 


By NizamPower 14 Jun 2016

No comments:

Post a Comment